بخوانیم و بنویسیم

می خوانم و چیزهایی را می نویسم که در دل و ذهن نجوا می کند با این هدف که چنددقیقه ای تامل کنیم و رشد!

بخوانیم و بنویسیم

می خوانم و چیزهایی را می نویسم که در دل و ذهن نجوا می کند با این هدف که چنددقیقه ای تامل کنیم و رشد!

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تن فروشی» ثبت شده است

تسلیت ...

تسلیت به همه بابت بی خبری ها...

تسلیت  به خودم ، بابت فریادهای که به سکوت بدل شدن.

تسلیت به خودم ، بابت داشتن هم وطنانی که خودشان را به کری زده اند.

تسلیت به خودم ، بابت دولتی که بی پرده خیانت میکند.

بابت جوانی که میدزدد و  برای بقای نسل میکوشد.

بابت دختری که  تن به فروش میدهد.

بابت ادیانی که تحریف شدن و اصل آنها گم شد،تسلیت .

تسلیت که حقیقت پنهان است و سعی در کشف آن نیست.

تسلیت بابت جنگهایی که در این باره شکل گرفت و می گیرد.

بابت بی خردی و غفلت مان  تسلیت . 

دیگه  بابت چی؟ از قلم افتاد شما بگو ؟!

تسلیت بابت اشکهایی که ریخته شد و مسئله هیچ گاه حل نشد.

تسلیت که تو ذهن نویسنده اینا میچرخه و قلم باید اینا رو بنویسه. 

تسلیت؛ از سبک زندگی یمان تا از دست دادن بزرگان . کلا تسلیت . 


خداوند مظهر صبر است. تا کی زمان میخواهیم؟! 
۶ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ 07 Khordad 96 ، 16:52
رویا یکتاش