بخوانیم و بنویسیم

می خوانم و چیزهایی را می نویسم که در دل و ذهن نجوا می کند با این هدف که چنددقیقه ای تامل کنیم و رشد!

بخوانیم و بنویسیم

می خوانم و چیزهایی را می نویسم که در دل و ذهن نجوا می کند با این هدف که چنددقیقه ای تامل کنیم و رشد!

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمک» ثبت شده است

این مطلب جهت کمک گرفتن نوشته شده. منتظر پیشنهاداتتون هستم.

همیشه بهش اعتماد دارم!

حس ششم را می گویم. 

همیشه با ایده ها و نظرات مبهمی که میده، جلو میرم. 

دقیقا همان میشود که در درون پیچیده اش دارد. مدتی که باهاش همسو میشوم 

فقط و فقط خودم را اذییت میکنم، 

چون سخت میتونم بهش اعتماد کنم.

چون منطق دلیل قاطع برام نمیچیند.همیشه با هم قهر هستن.

همیشه...

چکار کنم؟! گاهی واقعا احساس درماندگی دارم، چکار کنم این دو با هم دوست بشن؟؟

چگونه میشود فرمان از هر دو گرفت ؟؟  و تصمیمی قاطع و راسخ گرفت؟؟

دوستان عزیز خواندید ،منتظر پیشنهاداتتون هستم. سپاس .


۱۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ 26 Ordibehesht 96 ، 09:00
رویا یکتاش